cri16May2560 1

 

cri16May2560 2

cri16May2560 3

cri16May2560 4

cri16May2560 5

วันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ออกให้บริการผ่าตัด ทำหมัน แจกเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว เนื่องในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ผ่าตัดสุนัข-แมวจำนวน 29 ตัว เกษตรกรจำนวน 21 ราย ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล