"พิธีมอบโค ให้กับโครงการบ้านพักซามูเอลเพื่อเด็กด้อยโอกาส"
วันที่ 25 ม.ค. 2561
นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย (ประธานพิธี), นายอนันต์ นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สนง.ปศจ.เชียงราย , นายวันชัย ออสุข ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย , นายราชภูมิ วรพิทักษ์วงค์ ผู้ก่อตั้งโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมกับโครงการบ้านพักซามูเอลเพื่อเด็กด้อยโอกาส จัดพิธีมอบโค ภายใต้ ธคก. จำนวน 9 ตัว (ผู้ 1 , เมีย 8)  ดำเนินการตามลำดับพิธีอย่างเรียบร้อย มีการเปิดป้ายฯ มอบโค เอกสาร เวชภัณฑ์ ให้กับโครงการฯ มีผู้ร่วมพิธีฯ จำนวน 109 ราย เด็ก นักเรียน และผู้เข้าร่วมพิธี รู้สึกปิติยินดีที่ได้รับมอบสัตว์พระราชทานในครั้งนี้
 
71103
 
71106
 
71109
 
71110
 
71112
 
71114
 
71115
ข่าว โดย  ก้องเกียรติ รอวิลาน