140360 1

140360 2

 

140360 3

 

140360 4

140360 5

140360 6

 

140360 7

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  (ภาพ ศิริชัย วงค์ยาง . 14 มี.ค 60)