ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (กันยายน 2564)

   ↓

อ่านรายละเอียด

ใบสมัคร

ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ 

อ่านรายละเอียด

ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านรายละเอียด * ประกาศ * รายชื่อแนบท้าย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604