10846901

"ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนล้านนา" 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ ได้ตรวจราชการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนล้านนา โดยมีนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ เสธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และนายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ แนะนำสินค้าแปรรูป พร้อมปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ณ ร้านก๊วยเตี๋ยวสวนลุงดี อ.เมือง จ.เชียงราย ( Lanna Beef )
10846901108469331084694110846951108469611084697110846981108469911084700110847401
 
 
*************************