02042563.3

ทรงพระเจริญ 2 เมษายน 2563 วันคล้ายพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
 
***********************
 

25630728king

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า

นายพืชผล  น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยคณะข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*******

ocsc banner
btn y 
 
 
***********************
 

sirikit2563.1

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า

นายพืชผล  น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยคณะข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

*******