28072564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า

นายพืชผล  น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยคณะข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*******

27072564

25640728 1
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔
 
 
 
 
***********************
 

 

S 99278851

ร่วมลงนมถวายพระพร 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
 
 

S 99278851

02062564

 
 
 
***********************
 

 13j2564

******************

13jul25641

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 
  
 
***********************
 

 

4J2564

******************

04072564new 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 
  
 
***********************
 

 

120825643

******************

12082564

btn c2

25641208

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 
   
***********************