10846401
“รมช.เกษตรฯ ติดตามสถานที่ก่อสร้างคอกกักสัตว์เพื่อการส่งออก ท่าเรือและท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ อำเภอเชียงแสน" 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส.(โครงการเกษตรสร้างชาติ) สถานที่ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก และติดตามดูท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกสินค้าการเกษตร โดยมีนายสุรเดช สมิธเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ  เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามให้ข้อมูลในการตรวจติดตามงานดังกล่าว ณ บ้านจอมกิตติ ม.6 และบ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 
1084644110846431108464211084639110846391108463712447671
 
*****************

 02042563.4
 

💢💢 เชิญชมคลิปวีดีโอสั้น (3 นาที)  ชมคลิป

🔆🔆 กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่มาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561

         จนถึงปัจจุบันมีเป้าหมายปรับสมดุลย์ปริมาณการผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค

         (Demand-Supply)

🍀🍀 โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค

 

******************

10846901

"ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนล้านนา" 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ ได้ตรวจราชการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนล้านนา โดยมีนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ เสธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และนายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ แนะนำสินค้าแปรรูป พร้อมปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ณ ร้านก๊วยเตี๋ยวสวนลุงดี อ.เมือง จ.เชียงราย ( Lanna Beef )
10846901108469331084694110846951108469611084697110846981108469911084700110847401
 
 
*************************

 

 

ASF2562

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกรในประเทศไทย

ข้อมูลโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มเติม

ASF1ASF2ASF3

 

ASF4ASF5ASF6

 0032

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดงานประกวดโคเนื้อภายใต้ชื่องาน “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 1” กิจกรรมย่อยพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโค กิจกรรมหลักผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณลานสร้างตลาดใหม่แม่กรณ์ ข้างร้านอาหารมุมคนเมือง หลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ถนนพหลโยธิน  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภายในงานมีการจัดงานประกวดโคเนื้อ จำนวน 2 ประเภท รวม 10 รุ่น /การแข่งขันการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ/ งานออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/งานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการประกวด คาวเกิร์ล ในงานคาวบอยไนท์   

  0092 0030

 0095 0152 0192 0222 0225 0234 0237 0249 0280 0308 0335 0372