28072564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า

นายพืชผล  น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยคณะข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*******

27072564

25640728 1
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔
 
 
 
 
***********************