- ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (กันยายน 2564)

   ↓

  อ่านรายละเอียด

  ใบสมัคร

 

- ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ 

  อ่านรายละเอียด

 

- ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  อ่านรายละเอียด * ประกาศและรายชื่อแนบท้าย*

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604