S 2228231

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นายจำนงค์ สันกว๊าน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายนิคม ดอกสลิด ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ประสานเทศบาลนครเชียงราย และประธานชุมชน เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ และสงสัยว่ามีการกักขังและทุบตีสุนัข ผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบพบว่าบ้านเกิดเหตุ เป็นบ้านไม้สองชั้น ปิดรั้วหน้าบ้านแน่นหนา ตัวบ้านตั้งอยู่ติดกับถนน     สายหลัก ไม่พบเจ้าของบ้านเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ผู้ร้องและประธานชุมชนแจ้งว่า เจ้าของเลี้ยงสุนัขไว้ประมาณ 16 ตัว โดยที่เจ้าของจะแวะมาให้อาหารสุนัขเป็นครั้งคราว และเนื่องจากบ้านดังกล่าวอยู่ติดกับร้านอาหารจึงทำให้มีประชาชนเดินผ่านหน้าบ้านจำนวนมาก ทำให้สุนัขที่อาศัยภายในบ้านหลังดังกล่าวส่งเสียงเห่าก่อความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ผู้ร้องเคยพูดคุยกับเจ้าของถึงปัญหาดังกล่าว แต่เจ้าของอ้างว่าไม่มีงบประมาณในการผ่าตัดทำหมัน ประกอบกับในขณะนี้ชุมชนเริ่มได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวน และกลิ่นมูลสุนัข จึงร้องเรียนผ่าน DLD 4.0 เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งประธานชุมชน และเพื่อนบ้านใกล้เคียง หากพบเจ้าของให้ติดต่อมายังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะได้เข้าตรวจสอบการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และพูดคุยเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันกับเจ้าของสุนัข โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยินดีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมัน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน
 
 
*ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว้ ทำได้จริง*
*ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย*
S 95076360S 2228228S 2236420S 2228236