ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กันยายน 2560)

อ่านรายละเอียด

ใบสมัคร

 

ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

 

ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604