ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ธันวาคม 2560)

อ่านรายละเอียด

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604