ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พฤศจิกายน 2561)

อ่านรายละเอียด

ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ (21 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ (27 พฤศจิกายน 2561)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604