ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พฤศจิกายน 2561)

อ่านรายละเอียด

ใบสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป(21 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป(27 พฤศจิกายน 2561)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604