ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (มกราคม 2562)

อ่านรายละเอียด

ดาวโหลดน์  ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ (22 มกราคม 2562)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ (29 มกราคม 2562)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604