ประกาศ จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (มิถุนายน 2562)

อ่านรายละเอียด

ใบสมัคร

 

ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ (21 มิ.ย 2562)

อ่านรายละเอียด

ประกาศ จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27 มิ.ย 2562)

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร.0-5371-1604