10846401
“รมช.เกษตรฯ ติดตามสถานที่ก่อสร้างคอกกักสัตว์เพื่อการส่งออก ท่าเรือและท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ อำเภอเชียงแสน" 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส.(โครงการเกษตรสร้างชาติ) สถานที่ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก และติดตามดูท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกสินค้าการเกษตร โดยมีนายสุรเดช สมิธเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ  เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามให้ข้อมูลในการตรวจติดตามงานดังกล่าว ณ บ้านจอมกิตติ ม.6 และบ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 
1084644110846431108464211084639110846391108463712447671
 
*****************