02042563.4
 

💢💢 เชิญชมคลิปวีดีโอสั้น (3 นาที)  ชมคลิป

🔆🔆 กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่มาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561

         จนถึงปัจจุบันมีเป้าหมายปรับสมดุลย์ปริมาณการผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค

         (Demand-Supply)

🍀🍀 โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค

 

******************