crissp3

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 เดือน มกราคม 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 **************

 cri1

  คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายแต่งตั้งคณะทำงานฯ

sspsm 1

sspsm 2

sspsm 3

sspsm 4

sspsm 5

sspsm 6

ประเภทการให้บริการ

  • ผ่าตัด ทำหมัน
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • บริการถ่ายพยาธิ
  • รักษาสัตว์ป่วย
  • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์/กฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ให้บริการผ่่าตัดทำหมัน

sspsm 2      จุดที่  4    sspsm 7

 

 

close2