งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

 

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

***********************************************************

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง