งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

 

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 

***********************************************************

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง