ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าส่วนราชการ

boss
นายพืชผล  น้อยนาฝาย
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จัดการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

กำลังออนไลน์

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR CODE

static qr code without logo