1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอพานจังหวัดเชียงราย รวม 4 แห่ง ผลการพิจารณาโรงฆ่าสัตว์ผ่านการตรวจประเมิน 3แห่ง ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงรายมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการอนุญาตแล้วทั้งหมด 41 แห่ง ซึ่งจะสามารถรองรับการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหากยังดำเนินการอยู่จะมีโทษสูงสุดจำคุก ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตควรเร่งดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องโดยเร็ว

23

4

5

6