131783
"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี"
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,นายอนันต์ นามวงศ์ หัวหน้ากล่มยุทธฯ , นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวแทนเกษตรกร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ดังนี้
1.โล่เกียรติยศอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 5
2.โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
3.โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัล หน่วยผสมเทียมดีเด่น
โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ซึ่งมีการแสดงผลงาน , แสดงสินค้า ฯลฯ จากหน่วยงานของกลุ่มปศุสัตว์ และภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
131786  131787 131788  131783  131791131789  131790  131792